Ekskul Pilihan - KesenianPENGEMBANGAN BAKAT KESENIAN

Seni dan budaya penting untuk mengembangkan bakat dan minat siswa selain bidang akademik, sebagai upaya melestarikan seni dan budaya bangsa sekaligus mencintainya sebagai warisan yang tak ternilai harganya. Pengembangan bakat kesenian adalah ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk pengembangan bakat dan minat siswa diranah seni. Ekstrakurikuler ini meliputi Seni Tari, Seni Karawitan, Seni Rupa dan Paduan Suara. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sabtu untuk Seni Tari, Seni Rupa dan Paduan Suara yang bertempat di SMK Muhammadiyah 1 Pandaan, hari rabu untuk Seni Karawitan yang bertempat disanggar. Pembina kegiatan adalah guru kesenian dan juga pelatih professional Seni Tari, Seni Rupa dan Seni Karawitan


 .

Lebih baru Lebih lama