Ekskul Pilihan - Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)






IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH (IPM)

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi kesiswaan yang bersifat intrasekolah, disekolah lain/diluar muhammadiyah dikenal denga OSIS. IPM juga merupakan organisasi ortom Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah islam dikalangan pelajar. IPM bertujuan membentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Lebih baru Lebih lama